Index of /mestska_rada/2015/2015_09_08

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[   ]!Pozvánka na 4. MsR BB - 8.9.2015.pdf03-Sep-2015 14:53 90K 
[DIR]01 - Nakladanie s majetkom mesta/03-Sep-2015 14:55 -  
[DIR]02 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja/03-Sep-2015 14:53 -  
[DIR]03 - Monitorovacia správa o plnení rozpočtu M BB za I. polrok 2015/03-Sep-2015 14:53 -  
[DIR]04 - Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3/03-Sep-2015 14:53 -  
[DIR]05 - Výročná správa M BB za rok 2014/03-Sep-2015 14:53 -  
[DIR]06 - Zásady rozpočtového hospodárenia M BB/03-Sep-2015 14:53 -  
[DIR]07 - Návrh VZN M BB o poskytovaní dotácií/03-Sep-2015 14:53 -  
[DIR]08 - Návrh na zlúčenie obch.spoločností MBB a BPM/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]09 - Návrh na schválenie zástupcu Mesta v predstavenstve MBB a.s/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]10 - Návrh na zlúčenie PO ZAaRES a PO SSaTZ/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]11 - Zásady odmeňovania poslancov MsZ/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]12 - Návrh na predaj obch. podielu Mesta v spol. VISIT BB/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]13 - Návrh Dodatku č. 2 Štatútu Mesta BB/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]14 - Návrh Štatútu VMČ a OR/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]15 - VZN - Prev.poriadky pohrebísk na území Mesta/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]16 - Návrh zmeny VZN o dočasnom parkovaní/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]17 - Obstaranie náhradných nájomných bytov/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]18 - Kontrola plnenia uznesení MsR - I. polrok 2015/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]IS LŠK o riešení a odpísaní pohľadávok v r.2014/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]IS o vykonanej zmene účelovo určených prostriedkov PR č. 3/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]IS o vykonanej zmene účelovo určených prostriedkov PR č. 4/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]IS o vykonanej zmene programového rozpočtu č. 2/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]Informatívna správa PMP - september/03-Sep-2015 14:54 -  
[DIR]Informatívna správa o zmene úverových podmienok/03-Sep-2015 14:54 -