Index of /mestska_rada/2015/2015_09_08

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]!Pozvánka na 4. MsR BB - 8.9.2015.pdf2015-09-03 14:53 90K 
[DIR]01 - Nakladanie s majetkom mesta/2015-09-03 14:55 -  
[DIR]02 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja/2015-09-03 14:53 -  
[DIR]03 - Monitorovacia správa o plnení rozpočtu M BB za I. polrok 2015/2015-09-03 14:53 -  
[DIR]04 - Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3/2015-09-03 14:53 -  
[DIR]05 - Výročná správa M BB za rok 2014/2015-09-03 14:53 -  
[DIR]06 - Zásady rozpočtového hospodárenia M BB/2015-09-03 14:53 -  
[DIR]07 - Návrh VZN M BB o poskytovaní dotácií/2015-09-03 14:53 -  
[DIR]08 - Návrh na zlúčenie obch.spoločností MBB a BPM/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]09 - Návrh na schválenie zástupcu Mesta v predstavenstve MBB a.s/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]10 - Návrh na zlúčenie PO ZAaRES a PO SSaTZ/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]11 - Zásady odmeňovania poslancov MsZ/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]12 - Návrh na predaj obch. podielu Mesta v spol. VISIT BB/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]13 - Návrh Dodatku č. 2 Štatútu Mesta BB/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]14 - Návrh Štatútu VMČ a OR/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]15 - VZN - Prev.poriadky pohrebísk na území Mesta/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]16 - Návrh zmeny VZN o dočasnom parkovaní/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]17 - Obstaranie náhradných nájomných bytov/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]18 - Kontrola plnenia uznesení MsR - I. polrok 2015/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]IS LŠK o riešení a odpísaní pohľadávok v r.2014/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]IS o vykonanej zmene účelovo určených prostriedkov PR č. 3/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]IS o vykonanej zmene účelovo určených prostriedkov PR č. 4/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]IS o vykonanej zmene programového rozpočtu č. 2/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]Informatívna správa PMP - september/2015-09-03 14:54 -  
[DIR]Informatívna správa o zmene úverových podmienok/2015-09-03 14:54 -