Index of /mestske_zastupitelstvo/2015/2015_09_22

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[   ]!Pozvánka na 6. MsZ BB - 22.9.2015.pdf16-Sep-2015 11:16 95K 
[DIR]04 - Nakladanie s majetkom mesta/16-Sep-2015 11:16 -  
[DIR]05 - Návrh zmeny VZN o dočasnom parkovaní/16-Sep-2015 11:16 -  
[DIR]06 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023/16-Sep-2015 11:16 -  
[DIR]07 - Návrh na zlúčenie obch.spoločností MBB a BPM/16-Sep-2015 11:16 -  
[DIR]08 - Návrh na schválenie zástupcu Mesta v predstavenstve MBB a.s/16-Sep-2015 11:16 -  
[DIR]09 - Návrh na zlúčenie PO ZAaRESa PO SSaTZ/16-Sep-2015 11:16 -  
[DIR]11 - Návrh Dodatku č.1 ku Konces. zmluvám - ZŠ Trieda SNP, Sitnianska/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]12 - Návrh na predaj obch. podielu Mesta v spol. VISIT BB/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]13 - Monitorovacia správa o plnení rozpočtu M BB za I. polrok 2015/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]14 - Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]15 - Výročná správa M BB za rok 2014/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]16 - Zásady rozpočtového hospodárenia M BB/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]17 - Zásady odmeňovania poslancov MsZ-pdf/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]18 - VZN - Prev.poriadky pohrebísk na území Mesta/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]19 - Obstaranie náhradných nájomných bytov/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]21 - Kontrola plnenia uznesení MsZ - 1.polrok 2015/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]23 - Správa o vybavovaní interpelácií z MsZ 23. jún 2015/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]IS LŠK o riešení a odpísaní pohľadávok v r.2014/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]IS o vykonanej zmene účelovo určených prostriedkov PR č. 3/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]IS o vykonanej zmene účelovo určených prostriedkov PR č. 4/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]IS o vykonanej zmene programového rozpočtu č. 2/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]Informatívna správa o činnosti Ing.Turčana,2.zástupcu primátora mesta/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]Informatívna správa o činnosti Mgr. Gajdošíka, 1. zástupcu primátora mesta/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]Informatívna správa o činnosti Podniku medzitrhu práce - Šanca pre všetkých/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]Informatívna správa o činnosti primátora mesta_MsZ september/16-Sep-2015 11:17 -  
[DIR]Informatívna správa o zmene úverových podmienok/16-Sep-2015 11:17 -