Index of /mestske_zastupitelstvo/2016/2016_04_19

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]!Pozvánka na 10. MsZ BB - 19.4.2016.pdf2016-04-12 16:07 99K 
[DIR]04 - Nakladanie s majetkom mesta/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]05 - Dodatok1_Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]06 - Výsledky hospodárenia a ZÚM BB za rok 2015/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]07 - Návrh na menovanie riaditeľa ZAaRES/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]08 - Schválenie spolufinancovania projektu MŠ Bakossova/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]09 - Schválenie spolufinancovania projektu MŠ Radvanska 28/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]10 - Zmena časti uznesenia č. 372_2016 – MsZ/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]11 - Zmena časti uznesenia č. 3732016 – MsZ/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]12 - Návrh na zmenu programového rozpočtu č.2/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]14 - VZN o používaní pyrotechn.výrobkov/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]15 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO_MsZ/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]16 - VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o určení výšky dotácie/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]17 - Návrh na delegovanie do rady školy/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]18 - ÚPN mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky II.etapa/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]19 - Novy_UPN_CMZ/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]20 - UPN_CMZ_Banska_Bystrica_ZaD_Blok_9/2016-04-12 17:08 -  
[DIR]21 - Zmena uzn. MsZ č. 10-2015 z 27.1.2015/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]22 - Vstup Mesta do Asociácie prednostov SR/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]23 - Zmluva o budúcej ZoDT - KOST ZŠ Trieda SNP 20/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]24 - Aktualizácia príloh k Zásadám SVOZ/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]25 - Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica/2016-04-12 16:08 -  
[DIR]26 - Kontrola plnenia uznesení MsZ za 2. polrok 2015/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]30 - Správa o vybavovaní interpelácií z MsZ dňa 26.1.2016 a z II. mimor. MsZ dňa 8.3.2016/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]IS o vykonanej zmene programového rozpočtu č. 7/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]Informatívna správa o činnosti 1. zástupcu primátora mesta Mgr. Jakuba Gajdošíka/2016-04-12 16:07 -  
[DIR]Informatívna správa o činnosti 2. zástupcu primátora mesta Ing. Martina Turčana/2016-04-12 16:07 -  
[   ]Informatívna správa o činnosti primátora MsZ.pdf2016-04-12 16:07 4.1M 
[DIR]Správa o výsledkoch inventarizácie majetku,záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta BB/2016-04-12 16:07 -